Lansering av endringsagenter.no

Endringsagenter er et nasjonalt opplæringsprogram om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for frivillige organisasjoner og berørte miljøer.

Opplæringen er en del av regjeringens handlingsplan (2017-2021) og er utarbeidet av RVTS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den skal legge til rette for at ressurspersoner i frivillige organisasjoner og berørte miljøer skal fungere som endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Målsetning er å sikre et felles faglig fundament gjennom en nasjonal grunnopplæring som styrker den forebyggende innsatsen i Norge. Endringsagenter som har fått opplæring av RVTS, kan også støtte lærere i norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen når vold i nære relasjoner skal tas opp i undervisningen.

Det skal gis opplæring og arrangeres samlinger for ressurspersoner i alle regioner.  Høsten 2021 arrangerer vi en felles nasjonal opplæring, og fra 2022 vil det organiseres opplæringer i alle regionene.

Den 6. mai vil endringsagenter bli lansert i regi av RVTS.

Tid: 09.00-12.00

Innhold

Kontaktperson for arrangementet: Elisabeth Harnes, elisabeth.harnes@helse-bergen.no