Lansering av endringsagenter.no

6. mai arrangerer RVTS lanseringswebinar om opplæringsprogrammet “Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold”.

Endringsagenter er et nasjonalt opplæringsprogram om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for frivillige organisasjoner og berørte miljøer.

Opplæringen er en del av regjeringens handlingsplan (2017-2021) og er utarbeidet av RVTS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Den skal legge til rette for at ressurspersoner i frivillige organisasjoner og berørte miljøer skal fungere som endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Målsetning er å sikre et felles faglig fundament gjennom en nasjonal grunnopplæring som styrker den forebyggende innsatsen i Norge. Endringsagenter som har fått opplæring av RVTS, kan også støtte lærere i norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen når vold i nære relasjoner skal tas opp i undervisningen.

Det skal gis opplæring og arrangeres samlinger for ressurspersoner i alle regioner.  Høsten 2021 arrangerer vi en felles nasjonal opplæring, og fra 2022 vil det organiseres opplæringer i alle regionene.

Den 6. mai vil endringsagenter bli lansert i regi av RVTS.

Tid: 09.00-12.00

Innhold

  • Introduksjon av nasjonalt opplæringsprogram- bakgrunn, innhold og målsetning
  • Hvordan skjer endring? Et blikk på individuelle og sosiale faktorer som påvirker endringsprosesser i arbeidet med forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i ulike kontekster
  • Hvem er den ultimate endringsagenten?
  • Forhold vi må være oppmerksomme på ved bruk av endringsagenter
  • Kommuner og det offentliges rolle
  • Gjennomgang av nettportalen endringsagenter.no
  • Veien videre og regional forankring
  • Q & A

 

Kontaktperson for arrangementet: Elisabeth Harnes, elisabeth.harnes@helse-bergen.no