Kom i kontakt med endringsagent

Jobber du i det offentlige og har spørsmål rundt endringsagenter?

Våre endringsagenter kan tas i bruk på ulike måter. Deres primæroppgave er å forebygge gjennom arbeid i frivillige organisasjoner og i egne miljø. Sekundært vil enkelte kunne tas i bruk som ressurs for lærere eller programrådgivere i norsk og samfunnsfag når det skal undervises om vold i nære relasjoner. Det kan også være at enkelte kommuner ønsker å ta i bruk RVTS endringsagenter i annet type arbeid.