Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om behandlingen av dine personopplysninger på nettstedet endringsagenter.no, som drives av RVTS Vest.

Personvernerklæringen beskriver hvilke rettigheter du har når vi behandler dine personopplysninger. Vi har som mål å behandle personopplysninger med respekt og forsiktighet.

Behandlingsansvar og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er RVTS Vest.
E-post: rvts@helse-bergen.no

For spørsmål du måtte ha om behandling av dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på e-postadressen over.

Hvordan vi behandler personopplysninger, formålet med behandlingen og behandlingsgrunnlag

Endringsagenter.no er en nettressurs som hører til et opplæringsprogram om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i berørte miljøer, utviklet av RVTS.

Drift av endringsagenter.no

RVTS Vest er hovedansvarlig for drift og administrasjon nettsiden.

Ved eventuelle spørsmål om nettsiden, kan Elisabeth Harnes ved RVTS Vest kontaktes på elisabeth.harnes@helse-bergen.no.

Ved henvendelse i kontaktskjema innhenter vi navn, e-postadresse og informasjon om hva henvendelsen gjelder. Formålet med innhenting av denne informasjonen er å kunne behandle og besvare din henvendelse så effektivt og korrekt som mulig.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å kunne besvare og følge opp din henvendelse på en effektiv og hensiktsmessig måte jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f.

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å følge opp henvendelsen og inntil det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene.

Personopplysningene blir lagret så lenge det er nødvendig for å administrere opplysningene i søknadsskjemaet, og inntil det ikke lenger er nødvendig å behandle opplysningene.

Sensitive personopplysninger

På endringsagenter.no etterspør vi opplysninger om etnisk gruppe, opprinnelse-landbakgrunn. RVTS er opptatt av mangfold i representasjon.  Disse opplysningene anser vi som viktige i vår metodiske tilnærming, i arbeid med endring av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i berørte innvandrermiljøer.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for eller så lenge oppbevaring er pålagt ved lov.

Personopplysninger som behandles med grunnlag i samtykke vil uavhengig av normal lagringstid slettes hvis du trekker ditt samtykke tilbake.

Utlevering

Vi deler ikke personopplysningene med andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller en lovbestemmelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Videre har du rett til å kreve begrensning av behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve at vi overfører dine personopplysninger til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format (dataportabilitet).

For å ta i bruk dine rettigheter må du benytte e-postadressen rvts@helse-bergen.no.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.

Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med det vi har beskrevet eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du sende inn en klage til oss.
Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet på deres nettside: www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Hvis det skulle skje endring av endringsagenter.no eller endringer i personvernregelverket, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt i denne personvernerklæringen. Oppdatert informasjon finnes lett tilgjengelig på nettsiden.