Hva er en endringsagent?

En endringsagent er en ressursperson som jobber med å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold med fokus på endringer av holdninger og praksis.

Endringsagenter har gjerne en særskilt respekt og innflytelse i egne miljøer, og omtales ofte som rollemodeller, bro-bryggere eller medvandrere. De baner vei for en styrket identitet og tilhørighet i en tilværelse preget av flerkulturelt utenforskap, vold og kontroll, og kan i større grad forsere språkbarrierer, kulturelle barrierer og gå frem med sensitivitet.

Å være en endringsagent handler om mot og visdom. Det handler om å ta perspektivet til de som er berørte og bistå med navigering i et vanskelig terreng.