Bli endringsagent

For å kunne kvalifisere til våre kurs må du oppfylle våre seleksjonskrav.

Det er viktig at kursdeltakerne:
  • har bearbeidet egne opplevelser knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold
  • har en god relasjonskompetanse
  • har gode kommunikasjonsferdigheter
  • er motivert til å jobbe med endring
  • har en kulturbevisst tilnærming

Etter endt opplæring vil deltakerne motta et kursbevis.

I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet. Deltakerne må vise til bekreftet arbeidsforhold.

I 2021 ble opplæringen organisert via en hybrid modell hvor vi kombinerte fysiske og digitale samlinger. Det første kullet ble på grunn av Covid-19 nasjonalt organisert med deltakelse fra hele landet.

 

Opplæring 2023/2024

Opplæringen er organisert som et samlingsbasert kurs fordelt på fire helgesamlinger.

Det blir ikke arrangert opplæring i midt og nord. Personer fra midt kan melde seg på opplæringen i vest, mens personer fra nord, kan melde seg på opplæringen i øst.

Samlinger i Vest:


16. og 17. september 2023
4. og 5. november 2023
13. og 14. januar 2024
17. og 18. februar 2024

Sted: Scandic Bergen City

Samlinger i Øst:


Fredag 20.10 – lørdag 21.10 2023
Fredag 1.12 – lørdag 2.12 2023
Fredag 9.2 – lørdag 10.2 2024
Fredag 19.4 – lørdag 20.4 2024

Sted: Kommer (Oslo)

Samlinger i Sør:


18 .til 19. november 2023
09.-10. desember 2023
13. -14. januar 2024
10.-11. februar 2024

Sted: Kommer

Det blir snart lagt ut dato for nye opplæringsrunder i sør.

MELD DIN INTERESSE FOR NESTE OPPLÆRING HER:

    Kjønn