Bli endringsagent

For å kunne kvalifisere til våre kurs må du oppfylle våre seleksjonskrav.

Det er viktig at kursdeltakerne:
 • har bearbeidet egne opplevelser knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold
 • har en god relasjonskompetanse
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er motivert til å jobbe med endring
 • har en kulturbevisst tilnærming

Etter endt opplæring vil deltakerne motta et kursbevis.

I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet. Deltakerne må vise til bekreftet arbeidsforhold.

I 2021 ble opplæringen organisert via en hybrid modell hvor vi kombinerte fysiske og digitale samlinger. Det første kullet ble på grunn av Covid-19 nasjonalt organisert med deltakelse fra hele landet.

 

Opplæring 2024/2025

Opplæringen er organisert som et samlingsbasert kurs fordelt på fire helgesamlinger.

Det blir ikke arrangert opplæring i midt og nord. Personer fra midt kan melde seg på opplæringen i vest, mens personer fra nord, kan melde seg på opplæringen i øst.

 

I sør arrangeres det nettverkssamlinger for allerede ferdig skolerte endringsagenter.

Samlinger i Vest:

 • 14- 15 september 2024
 • 16-17 november 2024
 • 18-19 januar 2025
 • 15-16 mars 2025

 

Samlinger i Øst:

 • 13- 14 september 2024
 • 15-16 november 2024
 • 17-18 januar 2025
 • 14-15 mars 2025

MELD DIN INTERESSE FOR NESTE OPPLÆRING HER:

  Kjønn