Bli endringsagent

For å kunne kvalifisere til våre kurs må du oppfylle våre seleksjonskrav.

Det er viktig at kursdeltakerne:
 • har bearbeidet egne opplevelser knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold
 • har en god relasjonskompetanse
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er motivert til å jobbe med endring
 • har en kulturbevisst tilnærming

Etter endt opplæring vil deltakerne motta et kursbevis.

I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet. Deltakerne må vise til bekreftet arbeidsforhold.

I 2021 ble opplæringen organisert via en hybrid modell hvor vi kombinerte fysiske og digitale samlinger. Det første kullet ble på grunn av Covid-19 nasjonalt organisert med deltakelse fra hele landet.

I løpet av månedsskiftet januar/februar vil informasjon om organisering av opplæringen i 2022 legges ut på denne siden. Det samme gjelder regionale nettverkssamlinger for utskolerte endringsagenter.

MELD DIN INTERESSE FOR NESTE OPPLÆRING HER:


  MannKvinne
  0-5 år5-15 år15-25 år25 +

  Du må dokumentere bekreftet arbeidsforhold for å kvalifisere til opptak. Last ned skjema for utfylling . Underskrevet skjema legges som vedlegg i skjemaet under.