Bli endringsagent

For å kunne kvalifisere til våre kurs må du oppfylle våre seleksjonskrav.

Det er viktig at kursdeltakerne:
 • har bearbeidet egne opplevelser knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold
 • har en god relasjonskompetanse
 • har gode kommunikasjonsferdigheter
 • er motivert til å jobbe med endring
 • har en kulturbevisst tilnærming

 

Etter endt opplæring vil deltakerne motta et kursbevis.

I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet. Deltakerne må vise til bekreftet arbeidsforhold.

I 2021 ble opplæringen organisert via en hybrid modell hvor vi kombinerte fysiske og digitale samlinger. Det første kullet ble på grunn av Covid-19 nasjonalt organisert med deltakelse fra hele landet.

I 2002 vil det ikke bli arrangert opplæring i midt og nord. Personer fra midt vil derfor få muligheten til å melde seg på opplæringen i vest, mens personer fra nord, kan melde seg på opplæringen i øst.

Opplæring 2022/2023

Opplæringen er organisert som et samlingsbasert kurs fordelt på fire helgesamlinger. UTVIDET! Påmeldingsfrist: 12. september 2022.

Samlinger i Sør:

Samling 1: 17. - 18. september
Samling 2: 19 - 20. november
Samling 3: 14 - 15. januar 2023
Samling 4: 11 - 12. mars 2023

Sted: Kristiansand

Samlinger i Vest:

Samling 1: 17. - 18. september
Samling 2: 19 - 20. november
Samling 3: 14 - 15. januar 2023
Samling 4: 11 - 12. mars 2023

Sted: Bergen

Ny påmeldingsfrist i Oslo: 4. november!

Nye datoer! Samlinger i Øst:

Samling 1: 18. - 19. november 2022
Samling 2. 20. - 21.januar 2023
Samling 3: 10. - 11. mars 2023
Samling 4: 5. – 6. mai 2023

Sted: Oslo

MELD DIN INTERESSE FOR NESTE OPPLÆRING HER:


  MannKvinne  Ikke flukt/migrasjonsbakgrunn0-5 år5-15 år15-25 år25 +

  Du må dokumentere bekreftet arbeidsforhold for å kvalifisere til opptak. Last ned skjema for utfylling . Underskrevet skjema legges som vedlegg i skjemaet under.