Bli endringsagent

For å kunne kvalifisere til våre kurs må du oppfylle våre seleksjonskrav.

Det er viktig at kursdeltakerne:
  • har bearbeidet egne opplevelser knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold
  • har en god relasjonskompetanse
  • har gode kommunikasjonsferdigheter
  • er motivert til å jobbe med endring
  • har en kulturbevisst tilnærming

Etter endt opplæring vil deltakerne motta et kursbevis.

I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet. Deltakerne må vise til bekreftet arbeidsforhold.

I 2021 vil opplæringen organiseres via en hybrid modell hvor vi kombinerer fysiske og digitale samlinger. Det første kullet vil på grunn av Covid-19 være nasjonalt med deltakelse fra hele landet, deretter vil samlingene f.o.m 2022 organiseres via de ulike regionene.

Dato og sted (Høst 2021):

11.-12. sept (Fysisk samling i Bergen)

23.-24. okt (Digital samling på Teams)

6.-7. nov  (Digital samling på Teams)

27.-28. nov (Fysisk samling i Bergen)

Opplæringen er fulltegnet.

Du må dokumentere bekreftet arbeidsforhold for å kvalifisere til opptak. Last ned skjema for utfylling . Underskrevet skjema legges som vedlegg i skjemaet under.

Frist: 1. september!

MELD DEG PÅ HER


    MannKvinne
    0-5 år5-15 år15-25 år25 +