Om nettressursen

Endringsagenter.no er utviklet av RVTS for å understøtte vårt opplæringsprogram om forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i berørte miljøer.

På denne siden skal ressurspersoner som ønsker å styrke sin fagkompetanse og engasjere seg i endringsarbeid bli inspirert, få kunnskap og oversikt over hvordan man kan søke på vårt nasjonale opplæringsprogram og bli en del av et faglig profesjonelt nettverk ledet av RVTS.

Innholdet vil også være relevant for offentlige etater som ønsker informasjon om vårt opplæringstilbud eller ønsker å ta i bruk sertifiserte/utlærte endringsagenter som ressurser i kommunalt introduksjonsprogrammet når det skal undervises om vold i norsk og samfunnsfag undervisning.

Her vil du finne informasjon om følgende:

 

  • Om opplæringen
  • Om nettsiden
  • Hva er en endringsagent?
  • Bli endringsagent
  • Kontakt endringsagent
  • Verktøy og ressurser

 

RVTS vil rette en stor takk til filmskaper og filmprodusent Paul Johannesen v/ Better Call Paul og grafisk designansvarlig, Sedin Zunic for sensitiv tilnærming, kreative prosesser og berikende samarbeid i utviklingen av endringsagenter.no.

Nettressursen er utviklet av Maksimer AS og RVTS Vest. Redaksjonsgruppen for endringsagenter.no består av en representant fra hver RVTS (RVTS Vest, RVTS Øst, RVTS Sør, RVTS Midt og RVTS Nord). 

Redaktør for nettsiden er Elisabeth Harnes, RVTS Vest.
Vi tar gjerne imot innspill eller spørsmål.