ENDRINGSAGENTER

som utgjør en forskjell

i arbeid mot negativ sosial kontroll
og æresrelatert vold

illustrasjon-hjerte-endringsagenter

Endringsagenter er et nasjonalt opplæringstilbud for deg som jobber med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i frivillige organisasjoner og i miljøer som du selv har tilhørighet til. Opplæringen tilbys også til deg som har et ønske om å etablere endringsarbeid, men som trenger et faglig fundament og nettverk for å kunne starte.

Med god veiledning og riktig kompetanse kan endringsagenter utgjøre en stor forskjell i egne miljø og i samfunnet for øvrig.

Elisabeth Harnes, prosjektleder, RVTS Vest

De møtte medvandrere og et nettverk som så, forstod og hjalp dem på veien til frihet.

Ønsker du å bidra til endring i andres liv?

Aktuelt

Oppstart høst 2021

Oppstart høst 2021 Kull 1, høsten 2021- Nasjonal hybrid opplæring Det skal gis opplæring og arrangeres samlinger for ressurspersoner i alle regioner. Høsten 2021 arrangerer

Les mer

Jobber du i det offentlige og har spørsmål rundt endringsagenter?

Kom i kontakt med en endringsagent.

Se oversikten over verktøy og ressurser i arbeidet med forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.