Oppstart høst 2021

Kull 1, høsten 2021- Nasjonal hybrid opplæring

Det skal gis opplæring og arrangeres samlinger for ressurspersoner i alle regioner. Høsten 2021 arrangerer vi en felles nasjonal opplæring, og fra 2022 vil det organiseres opplæringer i alle regionene.

Sted:

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen og Teams

Pris:

Opplæringen er gratis. Ved spørsmål om støtte til reise/opphold ta kontakt med prosjektleder: Elisabeth Harnes, RVTS Vest

Dato:

9 dager fordelt på 4 helgesamlinger: 11.-12. september (Bergen), 23-24. oktober (teams), 6.-7. november (teams), 27-28.november (Bergen)

Tidspunkt:

Heldagssamlinger med oppstart kl. 09.00. Detaljert program vil ettersendes til våre deltakere. Les mer om opptakskriterier, og meld din interesse. Frist: 1. september!