Første kull endringsagenter

I november 2021 avsluttet RVTS første kull på opplæringsprogrammet Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Over 30 deltagere fra hele Norge har deltatt på opplæringen.

I forbindelse med kick Off’en for opplæringen i starten av høsten 2021, skrev vi en kort reportasje om samlingen:

Første samling hadde overskriften Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og tok for seg fenomen og prosessforståelse og hvordan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold kommer til uttrykk og erfares i ulike samfunns-, kulturelle og religiøse kontekster.

Nawar Saayad (Barneverntjenesten, EMF, Bergen) er en av deltagerne i opplæringen. Hun sier følgende om den første samlingen:

– Jeg opplevde samlingen som nyttig og lærerik. Det kjennes godt og motiverende å kunne formalisere kompetansen man sitter med, utveksle erfaringer med andre og sette kunnskapen i system. Innlegg knyttet til religionspsykologi var særs nyttig, da dette perspektivet rundt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er nytt for meg. Allerede etter første samling kjenner jeg med tryggere som fagperson- nettopp fordi vi har brukt mye tid på å reflektere om – og systematisere hva vi vet og ikke vet. Det ble også enda mer tydelig hvor viktig det er å jobbe målrettet, med is i magen og med god kunnskap; konsekvensene av å ikke gjøre det, kan være fatale for de berørte. Jeg ble oppmerksom på at selv om flere av oss jobber masse med denne tematikken, så vekker det likevel sterke følelser. Viktigheten av å ha et avklart forhold til seg selv for å kunne møte berørte på en profesjonell og åpen måte, ble også veldig tydelig. Selv om det er lange og intensive dager, så gleder jeg meg til de neste samlingene.

Edyta Gudbrandsen i Kirkens bymisjon i Bergen sier at samlingen ga henne og deltagerne mulighet for å gå inni seg selv og stille viktige spørsmål om egen motivasjon, fordommer og eventuelt manglende kunnskap.

– De som møter oss trenger voksne som er trygge og kunnskapsrike. Jeg likte også, og er veldig imponert over mine kolleger fra hele landet som bidro med gode, relevante refleksjoner fra feltet, sier Edyta.

Opplæringen har både en teoretisk og interaktiv tilnærming og legger i høy grad vekt på dialog. Gjennom fire fysiske og digitale helgesamlinger skal deltagerne dykke ned i følgende temaer:

  • Negativ sosial kontroll og æresrelatert kontroll
  • Vold og traumeforståelse
  • Migrasjon, identitet og transnasjonale familieliv
  • Dialog, kultur og kommunikasjon
  • Jus, lovverk og samfunnsforståelse
  • Risiko og utfordringsbilde

Bakgrunn

Opplæringen er en del av regjeringens handlingsplan og er utarbeidet av RVTS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Opplæringen er tverrfaglig og skal legge til rette for at ressurspersoner i frivillige organisasjoner og berørte miljøer skal fungere som endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Edyta Gudbrandsen i Kirkens bymisjon i Bergen, og kollegaer.

Første kull med endringsagenter
Nasjonal RVTS prosjektgruppe

Elisabeth Harnes, RVTS Vest (til høgre) har nasjonalt prosjektansvar for opplæringen. Her avbildet på første samling sammen med representanter for den nasjonale prosjektgruppen v/ f. v Siri Leerand, RVTS Midt, Sapna Sharma, RVTS Sør, Lill Marie Tollerud og Line Ruud Vollebæk, RVTS Øst (RVTS Nord var ikke til stede når bildet ble tatt).

Noen bilder fra første samling: