Nettverkssamling for utskolerte endringsagenter

Den 9. juni arrangerer RVTS en nasjonal nettverkssamling for utskolerte endringsagenter. 

 

Program:

Oppdateringer på fagfeltet, faglig kompetansepåfyll og erfaringsutveksling på tvers av regioner, organisasjoner og miljøer. 
 

Tid:

09.00-12.00
 

Sted:

Teams
 

Kontaktperson:

Nasjonal koordinator, Elisabeth Harnes, RVTS Vest
 
Lansering av endringsagenter.no