Nettverkssamling for utskolerte endringsagenter

Den 9. juni arrangerer RVTS en nasjonal nettverkssamling for utskolerte endringsagenter. 

Program:

Oppdateringer på fagfeltet, faglig kompetansepåfyll og erfaringsutveksling på tvers av regioner, organisasjoner og miljøer.  

Tid:

09.00-12.00 

Sted:

Teams 

Kontaktperson:

Nasjonal koordinator, Elisabeth Harnes, RVTS Vest Les mer om foreleserne og meld deg på