Ny runde med fagopplæring i 2024/2025

I høst blir det ny runde med fagopplæring om forebygging og avdekking av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for frivillige organisasjoner og berørte miljøer.

 

En endringsagent er en leder, koordinator eller ressursperson som jobber med å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold med fokus på endringer av holdninger og praksis i sin frivillige organisasjon eller miljø.

Endringsagenten har gjerne en særskilt respekt og innflytelse i eget miljø, og omtales ofte som rollemodeller, bro-bryggere eller medvandrere. De baner vei for en styrket identitet og tilhørighet i en tilværelse preget av flerkulturelt utenforskap, vold og kontroll, og kan i større grad forsere språkbarrierer, kulturelle barrierer og gå frem med sensitivitet.

Å være en endringsagent handler om mot og visdom. Det handler om å ta perspektivet til de som er berørte og bistå med navigering i et vanskelig terreng.

I 2024/2025 arrangerer RVTS fysiske samlinger i to regioner: Vest og øst. Det vil ikke bli arrangert opplæring i midt og nord. Personer fra midt vil derfor få muligheten til å melde seg på opplæringen i vest, mens personer fra nord, kan melde seg på opplæringen i øst.

Se datoer og meld deg på

Det vil ikke bli mulighet for påmelding fra region sør. RVTS Sør arrangerer nettverkssamling for utskolerte endringsagenter fra region sør. 

Påmeldingsfrist: 1. september

Lansering av endringsagenter.no