For kursdeltakere

Våre kursdeltakere som skal delta på opplæringsprogrammet vil få tilsendt et eget passord til denne login-funksjonen. Dette er et ressursrom med tilgang til undervisningsmateriell, presentasjoner og veiledere knyttet til opplæringen.

Her kan du finne undervisningsmateriell fra kurset om endringsagenter hos RVTS.

  •  Presentasjoner
  • Undervisningsfilmer
  • Litteraturliste
  • Mentornettverkssamlinger

 

Mer informasjon om dette kommer.