Opplæring av endringsagenter i 2022/2023

Høsten 2022 starter vi opp ny opplæring. Det blir fire fysiske helgesamlinger i 2022 og 2023.

I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet. 

Opplæringen er organisert som et samlingsbasert kurs fordelt på fire helgesamlinger.

Nawar Saayad deltok på den første opplæringen i 2021/2022, og sier følgende:

Foto: Inger Paulsen

– Jeg opplevde opplæringen som nyttig og lærerik. Det kjennes godt og motiverende å kunne formalisere kompetansen man sitter med, utveksle erfaringer med andre og sette kunnskapen i system. Innlegg knyttet til religionspsykologi var særs nyttig, da dette perspektivet rundt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er nytt for meg. Allerede etter første samling kjente jeg meg tryggere som fagperson, nettopp fordi vi har brukt mye tid på å reflektere om – og systematisere hva vi vet og ikke vet. Det ble også enda mer tydelig hvor viktig det er å jobbe målrettet, med is i magen og med god kunnskap; konsekvensene av å ikke gjøre det, kan være fatale for de berørte. Jeg ble oppmerksom på at selv om flere av oss jobber masse med denne tematikken, så vekker det likevel sterke følelser. Det er viktig å ha et avklart forhold til seg selv for å ikke mistolke andre sine perspektiv, men også for å kunne møte berørte på en profesjonell og åpen måte. Selv om det er lange og intensive dager, så har jeg gledet meg til hver eneste samling.

Nawar Saayad, Barneverntjenesten, EMF, Bergen, deltager på første kull i 2021/2022.

I 2022 vil det ikke bli arrangert opplæring i midt og nord. Personer fra midt vil derfor få muligheten til å melde seg på opplæringen i vest, mens personer fra nord, kan melde seg på opplæringen i øst.

Påmeldingsfrist: 1. september 2022


Les om innhold og organisering av opplæringen


Meld interesse for å delta på opplæringen