Nettverkssamling for utskolerte endringsagenter

Nettverkssamling for utskolerte endringsagenter

Nettverkssamling for utskolerte endringsagenter Den 9. juni arrangerer RVTS en nasjonal nettverkssamling for utskolerte endringsagenter.  Program: Oppdateringer på fagfeltet, faglig kompetansepåfyll og erfaringsutveksling på tvers av regioner, organisasjoner og miljøer.   Tid: 09.00-12.00  Sted: Teams  Kontaktperson: Nasjonal koordinator, Elisabeth Harnes, RVTS Vest Les mer om foreleserne og meld deg på

Opplæring i 2022/2023

Opplæring av endringsagenter i 2022/2023

Opplæring av endringsagenter i 2022/2023 Høsten 2022 starter vi opp ny opplæring. Det blir fire fysiske helgesamlinger i 2022 og 2023. I opptaket vil vi primært prioritere ressurspersoner som jobber med tematikken i frivillige organisasjoner (NGO) og berørte miljøer som f.eks menigheter, trosfellesskap eller i en rolle som aktivist og samfunnsdebattant på fagfeltet.  Opplæringen er […]

Første kull med endringsagenter

Første kull med endringsagenter

Første kull endringsagenter I november 2021 avsluttet RVTS første kull på opplæringsprogrammet Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Over 30 deltagere fra hele Norge har deltatt på opplæringen. I forbindelse med kick Off’en for opplæringen i starten av høsten 2021, skrev vi en kort reportasje om samlingen: Første samling hadde overskriften […]

Oppstart høst 2021

Oppstart høst 2021

Oppstart høst 2021 Kull 1, høsten 2021- Nasjonal hybrid opplæring Det skal gis opplæring og arrangeres samlinger for ressurspersoner i alle regioner. Høsten 2021 arrangerer vi en felles nasjonal opplæring, og fra 2022 vil det organiseres opplæringer i alle regionene. Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bergen og Teams Pris: Opplæringen er gratis. Ved spørsmål om […]

Lansering av endringsagenter.no

Lansering av endringsagenter.no

6. mai arrangerer RVTS lanseringswebinar om opplæringsprogrammet “Endringsagenter i arbeidet med negativ sosial kontroll og æresrelatert vold”.